To, że w nas samych tworzą się pewne bariery to zjawisko, które ma swoje korzenie w psychice. A skąd biorą się psychiczne bariery, za jakimi n co dzień muszą mierzyć się osoby niepełnosprawne? Na to pytanie warto sobie odpowiedzieć, jeżeli chcemy tak naprawdę zrozumieć istotę tych barier. Przede wszystkim ma to swoje źródło w kwestii tego, że ogólnie człowiek boi się tego, co inne. Jeżeli… Czytaj dalej

Bycie osobą niesłyszącą to niewątpliwie szereg ograniczeń a także barier, z którymi takie osoby muszą sobie niestety radzić często samemu. Z jakimi ograniczeniami muszą sobie takie osoby radzić? Chyba jednym z największych ograniczeń jest problem w komunikacji z osobami słyszącymi. Ten problem często zanika w sytuacji, kiedy osoba słysząca potrafi porozumiewać się przy pomocy języka migowego. Ale przecież takich osób nie jest wiele, chyba, że… Czytaj dalej

Aby zrozumieć miejsce stereotypów wśród barier, które osobom upośledzonym utrudniają integrację z pełnosprawną większością, trzeba powiedzieć także o dwuaspektowości ich funkcji. Nie zawsze stereotyp jest celowym aktem zniewagi czy sposobem sprawienia komuś przykrości. Zdarza się bowiem, że pełni on jedynie funkcję upraszczania naszego obrazu świata, czego właściwie każdy z nas w pewnym stopniu dokonuje. Należy więc pamiętać, że kiedy stereotyp opiera się na doświadczeniu, a… Czytaj dalej